Umiejętność odróżniania

Katolikiem być,
A w środowisku katolików żyć
To są rożne sprawy,
Zrozumie to tylko każdy człowiek prawy.
Ten kto z tym się nie zgadza,
Ten mądre społeczeństwo zawadza.