Być patriotą

Być patriotą to wyzwanie, w głowie mącą źli krajanie.
W sejmie kłótnie i dzikie spory, ja mam dość tej wiecznej zmory!
Oddać życie w dobrej sprawie, tak mi dziadek zawsze prawie.
Umiłować i szanować, dumnie maszerować.
Wielbić Orła Białego jak Pana naszego.
Polska nigdy nie zginie, odrodzimy się zawsze jak feniks w mrocznej krainie.