Fraszka o policjancie, który przesłuchiwał świadka znanego z ciętego języka i nie zachował przy tym należytej ostrożności.

Ciągnął za język świadka w zapale
I zaciął się w palec.