Lachy

Gdy Lech, Czech i Rus dotarli na rozstaje,
Stworzyli własne gniazda-trzy słowiańskie kraje,

Zadziało się, kiedy Lech znów nad wisłą Rusa zoczył,
Wiatr historii powiał tak, że przez mur przeskoczył.

I zaraz z woli Piastowego dziedzica,
Opustoszała donośląska Legnica.