Przed czy za?

Dzień przed Popielcem

Ostatki,
gdy dodać „d”
z przodu,
jest celem Narodu –
dostatki!

I do nich
Polak dąży,
Chłop, czy
Kobieta w Ciąży.

Lecz gdy
nie ciąży schemat…
braku myślenia,
to temat…
rozwinę
gładząc łysinę,

że zwykle „d”
z tyłu mamy –
więc celu
nie osiągamy!

JK