Fraszka doskonała

Adekwatna
Atoli odważna
Akrobatyczna
Atoli sprawiedliwa
Ambiwalentna
Atoli uczciwa
Aspołeczna
Atoli konstruktywna
Arogancka
Atoli współczująca
A Ty? Jaka/jaki jesteś?