Portret

Czub podgolony, kolczyk ma w uchu,
paszczęka z gumą w ciągłym jest ruchu,
gęba bezczelna, odważny w grupie,
jak sam – cichutko siedzi na pupie,
łeb twardy, mózg – karta biała,
oto jest portret młodego cymbała.