Na dobry początek

Pierwszego stycznia, wraz z Rokiem Nowym
witam rodaków życzeniem owym
i wzywam wszystkich: Moi krajanie!
Od dziś poprawcie akcentowanie!
Bądźcie Polacy z bon tonem w zmowie.
Mówić „zro-BI-liśmy” czas, panowie!