Języki Przed laty w Olsztynie, Pułtusku, czy hrabia to, czy syn barona, kto mówić nie umiał ni w ząb po francusku ten nie liczył się na salonach. Dziś w Kutnie, Szczecinie, Nasielsku, kto ważnym chce być, to niestety gdy mówić nie umie (jak ja) po angielsku, jest jakby z odległej planety. Nie dziwcie się proszę [...]
Czytaj więcej